Tlačová správa: S BICYKLAMI DO LESA !

Parlamentom schválená novela zákona č. 326/2005 o lesoch, ktorá napriek značným protestom cyklistickej obce vstúpi do platnosti 1. septembra, má nadmerne obmedziť jazdu cyklistov v lesoch.

My, košickí cyklisti, ktorí sa na podnet Spolku na podporu skrášľovania Košíc a Cyklistickej únie mesta Košice už 2 roky márne snažíme protestnými jazdami zrušiť platnosť zakázaných „ciest pre motorové vozidlá" v meste a okolí, túto novelu zákona považujeme za ďalšiu neodôvodnenú a vážnu štátom riadenú diskrimináciu.

Vyzývame preto všetky cyklistické združenia a cyklistov, ktorých uráža diskriminácia zo zákona, nech 1. septembra aspoň symbolicky vstúpia s bicyklami do lesa a takouto občianskou neposlušnosťou dajú najavo nespokojnosť s nezmyselným ustanovením lesného zákona.

Pripojenie sa k výzve prosíme potvrďte na adrese: spolok@spolok.sk.


Spomenutá novela zákona nedomysleným spôsobom trestá kolektívne všetkých cyklistov a jazdcov na koňoch, lebo ich paušálne považuje za nepriateľov prírody, za „škodnú". Pritom práve šetrná jazda bicyklom po prírode je prirodzeným emotívnym spôsobom jej vnímania, spoznávania a neraz aj ochrany, keď tichou jazdou môžu byť neželanými svedkami nepovolenej činnosti v lese. Cyklistov a jazdcov na koňoch novela necitlivo pričlenila k užívateľom terénnych motorových vozidiel, skútrov, motorových trojkoliek a štvorkoliek, agresívne jazdenie ktorých surovo devastuje flóru a bezohľadnosťou ruší zver a ohrozuje ostatných návštevníkov lesa. Negatívom novely je to, že naďalej toleruje praktickú nepostihnuteľnosť tejto skupiny, ale zbytočne ju rozširuje o ďalších účastníkov, ktorí jazdou lesu neškodia.

Mottom cyklistov, a to nielen v tento deň, nech je ohľaduplnosť k prírode a k ostatným návštevníkom lesa a používanie bicyklového zvončeka nech je symbolom tejto ohľaduplnosti.

Podpísaní:

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Spolok na podporu skrášľovania Košíc, tel. 0905384171, rovinsky@orangemail.sk

Ing. Karol Labaš, Cyklistická únia mesta Košice, tel. 055/6338544, 0908317467, karol.labas@stonline.sk

P.S.: Hlavný košický cyklistický pelotón vyštartuje o 9.00 hodine spred Vedeckej knižnice na Hlavnej ulici smerom do Čermeľského údolia a záujemcovia s bicyklami aj s koňmi sa k nemu môžu pridať aj cestou po Komenského ulici.

späť